Numere auto Bulgaria

Условия за поръчка на автомобилен номер

Информация за срокове и условия
Предисловие:

Изключително важно е запознаството с факта, че продуктите, предлагани в този сайт и в магазините на Метал Принт ООД, имат развлекателен характер и въпреки своя реалистичен външен вид, са всъщност копия, тоест тези табели нямат официален характер и не са предназначени за използване в пътнотранспортното движение. Следователно, в качеството си на купувач, поемате изцяло отговорността за всякаква частна, публична или с участие на други лица, употреба на закупените продукти.

1. ОСНОВНИ КЛАУЗИ
Общите срокове и условия са валидни за всички продажби на стоки и услуги от ФАБРИКА ЗА НОМЕРА ООД и МЕТАЛ ПРИНТ ООД, извършени през виртуалния магазин www.nomera.bg. Условията включват:
Купувач – физическо лице, фирма, компания или друга юридическа единица, която извършва Поръчка.
Продавач – комерсиално дружество МЕТАЛ ПРИНТ ООД, със социално седалище в Букурещ, ул. „Николае Грогореску” № 20, сектор 3, регистрационен номер в Търговската камара: J40/6373/1994, CIF RO5957387 и съответно ФАБРИКА ЗА НОМЕРА ООД с регистрационен номер в Търговската камара: J40/6765/2005, CIF 17468848.
Стоки и услуги – всеки продукт или услуга, включително документите и услугите, упоменати в графата Поръчка, които следва да бъдат предоставени от Продавача на Купувача.
Поръчка – електронен документ, който се явава форма на комуникация между Продавача и Купувача, чрез който Продавачът дава съгласието си да предостави Стоки и услуги и Купувачът дава съгласието си да получи съответните Стоки и услуги и да плати за тях.
Договор – потвърдена от Купувача поръчка. Продавачът си запазва правото на интелектуална собственост (според Закона за защита на авторското право) – всички нематериални права като know-how, авторското и правата, свързани с притежанието, правата за базите от данни, за защита на модел, патент, регистрирани марки и регистрация на имената на домейните за всички гореспоменати.
Спецификации – всички спецификации и/ или описания на Стоките и услугите, така както са зададени в Поръчката. Евентуалните възникнали промени на сроковете и условията се извършват само в рамките на задълженията и възможностите, които предоставя закона.

2. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ
Чрез заявяването на електронна поръчка на гореупоменатия сайт, Купувачът дава съгласието си за формата на комуникация (телефонна или e-mail), чрез която Продавачът извършва дейността си. Поръчката включва следните документи, в последователността на тяхната важност:
а. Поръчка (с ясно упоменати данни относно доставката и начина на фактуриране) и нейните специфични условия
б. Спецификации от страна на Купувача (когато е необходимо)

Срокове и условия

При одобрение на Поръчката от Купувача, се подразбира и пълното приемане на условията при нейното извършване. Заявката на поръчката се счита за финализирана от Продавача тогава, когато съществува вербално (телефонно) или електронно (e-mail) потвърждение от страна на Купувача. Продавачът в никакъв случай не счита непотвърдена поръчка за имаща стойността на сключен Договор. Следният Договор влиза в сила при одобрението на Поръчката от Купувача. Потвърждението се извършва телефонно или електронно (e-mail). Общите срокове и условия за продажба са в основата на сключения по този начин Договор, като в тяхно допълнение е Гаранционният сертификат, издаден от Продавача или друга упълномощена институция. В случай, че гаранционният сертификат липсва, фактурата иззема неговата функция.

Производителят или доставчикът може да изиска от Вас информация с персонален характер, но само с Вашето изрично съгласие и предоставена доброволно, като по тази начин ВИЕ УДОСТОВЕРЯВАТЕ, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ДАННИ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА И СА КОРЕКТНИ, АКТУАЛНИ И ПЪЛНИ.

За населени места с действащ офис на фирма Еконт транспортните разходи за Доставка на Продукти и услуги възлизат на 8 лева; при поръчка на стойност над 86 лева нейната доставка се извършва безплатно. В противен случай, цената на доставката се уточнява персонално, в зависимост с контретната ситуация.

3.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

а. Продавачът използва професионалните и техническите си познания, с цел реализиране на Поръчката и доставка на Стоките и услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на Купувача;

б. Информацията на сайта на продавача има информативно естество и може да бъде променяна от Продавача, без предварително предизвестие. Също така, поради съображения свързани с обема и релевантността на информацията, описанията на продуктите може да са непълни в определени отношения, но продавачът полага усилия да предостави най-важните данни, за да е възможна употребата на стоките според целта на закупуване;

в. Комуникацията с магазина – може да се извърша с помощта на адресите и номерата в секцията „Контакт”. Ще бъдат игнорирани или заличавани от сайта мнения и коментари, които съдържат непристоен език или обиди. Продавачът има право да обработва получените данни, без да се чувства задлъжен да обосновава своите действия.

г. В случай на необикновено голям обем на трафикa от страна на определени интернет мрежи, www.nomera.bg си запазва правото да изиска от потребителите ръчното въвеждане на кодове за валидация тип captcha, във връзка със защитата на информацията в пределите на сайта.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Продавачът може да прехвърли и/ или да предостави на трето лице услуги, свързани с изпълнението на поръчките, с информираността на Купувача, без да се изисква неговото съгласие. Продавачът винаги носи отговорност пред Купувача относно поетите от негова страна договорни задължения.

5. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Този уеб-сайт и концепцията му, както и марката Фабрика за Номера са създадени, принадлежат и се използват от Метал Принт ООД. Използваните материали, под формата на текст, графика, дизайн, фотографии, лого-та, изображения, евентуални аудио или видео клипове, код, сегменти от код, програми за конфигурация, приложения, софтуер, платформи са собственост на Матал Принт ООД и са защитени от Закона за авторско право и разнородните закони за правото на собственост в Румъния и България, както и в други страни от ЕС. Изборът, компилацията и аранжиментът на по-горните материали също така е собственост на Метал Принт ООД и следните отново са защитени по правото на закона. Не можете да копирате, възпроизвеждате, публикувате, разпространявате, афиширате, променяте, да създавате производни, продавате, лицензирате, употребявате или експлоатирате под никаква форма материалите или съдържението на този уеб-сайт, без предварителното писмено подписано съгласие на нашата фирма. Без ограничение на гореспоменатите начини, се ангажирате да не използвате уеб-сайта или материалите в него за комерсиални или състезателни цели, както и по други предназначения, които могат да навредят или да ущетят фирмата Метал Принт ООД и нейният бизнес.
ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – ПУБЛИЧНОСТ
Информациите, предоставени от Купувача на Продавача, независимо от тяхното естество, стават собственост на Продавача. Те ще бъдат използвани само за изпълнението на Договора и могат да бъдат резпространени едниствено след писменото съгласие на Продавача и поемането на ангажамент за конфиденциалност от страна на получаващия ги.

При изпращането на информации и материали през този сайт, давате неограничен и безвъзвратен достъп на Продавача до тях, правото да ги използва, възпроизвежда, афишира, променя, разпространява. Също така давате съгласието си Продавачът да оперира свободно, за собствен интерес, с идеите, концепциите или know-how техниките, които са изпратени чрез сайта www.nomera.bg на Фабрика за номера и Метал Принт ООД няма да бъде обект на задължения, свързани с конфиденциалността на изпратените информации, ако законът в сила не предвижда специални клаузи в този смисъл.
При вписването в базата от данни на www.nomera.bg, Купувачът предоставя същевременно писменото си съгласие, в пределите на действащото законодателство, да бъде потърсен от трети лица: доставчици на маркетинг или друг вид услуги; държавни, правителствени и осигуровъчни агенти тогава, когато специфичните закони предвиждат това; компании, с които развиваме общи програми за пазарни оферти на нашите продукти и услуги и т.н.

Уведомяваме Ви, че Метал Принт ООД не предоставя за по-нататъчно ползване, не продава или дава под наем данни с персонален характер на трети страни. Но в случай че органите на Полицията или други контролни институции изискват Вашите персонални данни или информация за натурата на поръчката, следните ще бъдат предоставени без никакво предварително уведомление.


7. СРОКОВЕ И САНКЦИИ
В случай че сроковете за доставка и/ или стартиране на поръчката не могат да бъдат спазени, Продавачът се задължава да информира Купувача за определената дата за финализиране на доставката. Купувачът има правото да претендира за допълнителни щети от страна на Продавача, когато има законно основание, при пълно или частично неизпълнение на Договора от Продавача, в съответствие с определените срокове и условия. Ако Купувачът закъснее със заплащането на стоките в предопределения, на издадената от Продавача фактура, период, е задължен да заплати санкции, в размер на 0.5 % на ден от дължимата сума. В случай че Продавачът получи грешна информация, относно начина на заплащане или доставка на продуктите, ще се определи нов срок за изпълнение на поръчката, поместващ се в рамките на 3 работни дни.

8. ФАКТУРИРАНЕ – ЗАПЛАЩАНЕ
Цената, начинът и срокът на заплащане се определят при Поръчката. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за доставените Стоки и услуги, като последният се задължава да предостави всички необходими данни, необходими за изготвянето на фактурата според действащото законодатество.

9. РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

а. Доставка – Продавачът се задължава да изпрати на Купувача Стоките и услугите чрез куриерска услуга за директна доставка тип door-to-door.

б. Транспорт – Опаковка
С изключение на случаите, когато между Продавача и Купувача съществува различна договорка, Продавачът не поема рисковете и отговорността, обвързани със Стоките и услугите след момента на тяхното предоставяне на Куриерската фирма, с която компанията си сътрудничи, или на представител на Купувача. Продавачът осигурява подходящото пакетиране на Стоките и услугите и подсигуряването на съпътстващите документи. Продавачът извършва доставки на Стоки и услуги на територията на Румъния и България.

10. ПРИЕМАНЕ
Стоките и услугите, поръчани от онлайн магазина www.nomera.bg (Фабрика за номера ООД или Метал Принт ООД) са персонализирани индивидуално от страна на Купувача и в следствие на специалния си характер, не могат да бъдат връщани.
Получаването на продуктите се извършва тогава, когато те са в съответствие с техническите характеристики, упоменати в Поръчката. В случай че Купувачът установи, че доставените Стоки или предоставените услуги не отговарят на тези изисквания и разминаването е по вина на Производителя, Продавачът ще изпълни отново Поръчката в съответствие с първоначалните искания на купувача. При погрешно изпълнена по вина на клента Поръчка, тя следва да се заплати от Купувача, който при нейната повторна реализацияможе да се възползва от намаление, в зависимост от ситуацията и вида на поръчката.

11. СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА
Собствеността над Стоките и Услугите се прехвърля в момента на заплащане от страна на Купувача, в определеното при поръчката населено място (като при получаването на доставката се подразбира и подписването на транспортните документи на куриерския доставчик или на фискалната фактура в случай на доставки, извършени от персонал на Продавача). При доставка чрез куриер, последният не е оторизиран от Продавача да позволи отварянето на пакетите преди подписването на доставката, а само след нейното подписване и заплащането на еквивалентна стойност на поръчаните продукти.

12. ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не може да бъде отговорен за каквито и да е щети, които Купувачът или трети лица могат да претърпят, като последица на неизпълнението от страна на Продавача на определено негово задължение според Поръчката, както и за вреди, в резултат на използването на Стоките и услугите след доставка, най-вече при загуба на продуктите.

13. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Нито една от страните няма да носи отговорност при неизпълнението на своте договорни задължения, ако съответното неизпълнение е в следствие на събитие при изключителни обстоятелства. Като изключителни обстоятелства се определят непредвидими случки, извън контрола на страните, които не е възможно да бъдат избегнати.

14. ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е в съответствие с румънското законодателство. Евентуалните съдебни спорове, които възникнат между Продавача и Купувача ще бъдат решавани по взаимно съгласие или в случай, че такова не може да бъде постигнато, възникналите спорове ще бъдат разрешени по съдебен път от компетентните румънски юридически институции.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ
Табелите със стандартен размер  (52 х 11 см), Jeep (34 x 20 см) и Moto (24 х 13 см), произведени и персонализирани под формата на копие на съответния автомобилен номер, не са регистрационни. Монтирането и употребата им като номер при движението на моторните превозни средства по пътищата представлява отклонение от действащите закони. Купувачът носи изцяло отговорността да се подсигури, че използването на табелите – копия, поръчани чрез този сайт, не престъпва областните, щатските или държавните закони. Фабрика за номера ООД, Метал Принт ООД) и нашите доставчици не са отговорни за юридическите нарушения, които могат да възникнат при неправилната употреба на продуктите, разпространявани на www.nomera.bg или в нашите магазини.

16. ДРУГИ КЛАУЗИ
Страните в договора ще бъдат считани за самостоятелни, без нито една от тях да притежава правото или властта да поема или да създава каквито и да е задължения или вреди на другата. Сроковете и условията в този договор заменят всякакви предходни устни или писмени споразумения между посочените страни, във връзка с предназначението на настоящия договор и не могат да бъдат модифицирани или променяни, освен с писмено решение, подписано и от двете страни.

Разпространение на информация с персонален характер при спешни ситуации:

Продавачът има право да предостъпи тези информации за Вас само при изключителни обстоятелства, когато това се изисква по правото на закона или в случаите на наличие на пълно доверие, когато тези действия са наложителни за:
а) спазването на закона;
б) защитата на правото на собственост на МЕТАЛ ПРИНТ ООД и неговия уеб-сайт;
в) справянето с кризисни ситуации за предпазването на личната сигурност на служителите, потребителите на стоки и услуги или на други хора.

Тогава, когато ни се налага да предоставим данни от лично естество и ни се разрешава това, ще дадем на разположение само съответната информация, необходима за дадената проверка.

Според Закон № 677/2001, разполагате с правото на достъп и промяна на персоналните си данни. Същевременно имате правото да се противопоставите на преработката на личните информации, които Ви засягат и да поискате тяхното заличаване. За да се възползвате от споменатите си права, можете да отправите писмена молба, датирана и подписана, към МЕТАЛ ПРИНТ ООД и на вниманието на администратора, по факса 0318149021.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Абонирайте се за новостите и промоциите!
dmca автомобилни табели
МЕТАЛ ПРИНТ ООД е вписан в Регистъра за администратори на информация с личен характер в Комисията за защита на личните данни.
Copyright © 2005-2015 numerepersonalizate.ro - Марката “Фабрика за номера” е собственост на МЕТАЛ ПРИНТ ООД.
Сайтът Fabrica de Numere може да бъде намерен и на интернет адрес www.numereauto.ro.
Комисия за защита на потребителите